LOL英雄联盟官网

养犬资料 >> 健康犬的特征与购买 >> 哈士奇标准

哈士奇标准

    身高:雄性,肩高21-23英寸;雌性20-22英寸。 

    体重:雄性45-60磅;雌性35-50磅。重量要与身高协调。以上的数值代表了身高和体重的局限值,在此局限值之外的不能算优秀。超重或骨架过大会影响比赛成绩。从侧面看,从肩点到臀部的长度要略大于从地面到肩隆顶点的高度。

    如果雄性超过23英寸,雌性超过22英寸,那就属于不合格。

var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?4d2ddd4e54e0f093071619a336e81ffa"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();